Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van polymoon.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Polymoon B.V.. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het (her)gebruik van de informatie op deze website is in orde, zolang u deze informatie niet zonder toestemming kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Polymoon B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Polymoon B.V..

Polymoon B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op polymoon.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Polymoon B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van polymoon.nl op deze pagina.

Voor nu, enjoy en luister naar onze laatste releases op Spotify.